نویسنده: admin

مقالات

کهن‌الگوی آفرودیت چیست؟ (شخصیت شناسی کهن‌الگوی آفرودیت)

کهن‌الگوی آفرودیت چیست؟ (شخصیت شناسی کهن‌الگوی آفرودیت)

واژه کهن‌الگو ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای الگوهای قدیمی است. این واژه را نخستین بار روان‌پزشکی به نام یونگ مطرح کرد. یونگ معتقد بود که کهن‌الگوها مدل‌هایی از انسان، رفتارها و شخصیت‌ها هستند؛ و هر رفتاری که...

تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز

تست شخصیت شناسی MBTI (آزمون ۱۶ تیپ شخصیتی مایرز-بریگز)

تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز

تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز (MBTI) ترجیحات روانی افراد را در چگونگی ادراک آنها از جهان و تصمیم گیری میسنجد. براساس تست مایرز ـ بریگز 16 تیپ شخصیتی متفاوت وجود دارد. با پاسخ دادن به سوالات این تست میتوانید...