دسته: تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز

تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز

تست شخصیت شناسی MBTI (آزمون ۱۶ تیپ شخصیتی مایرز-بریگز)

تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز

تست شخصیت شناسی مایرز ـ بریگز (MBTI) ترجیحات روانی افراد را در چگونگی ادراک آنها از جهان و تصمیم گیری میسنجد. براساس تست مایرز ـ بریگز 16 تیپ شخصیتی متفاوت وجود دارد. با پاسخ دادن به سوالات این تست میتوانید...