دسته: مقالات

مقالات

کهن‌الگوی آفرودیت چیست؟ (شخصیت شناسی کهن‌الگوی آفرودیت)

کهن‌الگوی آفرودیت چیست؟ (شخصیت شناسی کهن‌الگوی آفرودیت)

واژه کهن‌الگو ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای الگوهای قدیمی است. این واژه را نخستین بار روان‌پزشکی به نام یونگ مطرح کرد. یونگ معتقد بود که کهن‌الگوها مدل‌هایی از انسان، رفتارها و شخصیت‌ها هستند؛ و هر رفتاری که...