اتاق تاریک

سنسوری روم (اتاق تاریک) چه کاربردی برای کودکان و بزرگسالان دارد؟

اتاق تاریک به عنوان یکی از زیر مجموعه های محیط چند حسی به تقویت عملکرد هایی میپردازد که در آنها غالبا حس بینائی، شنوائی، ستیبولار، عمقی، لامسه، تحریک و تقویت می شود.

در این اتاق تمریناتی با هدف بهبود حرکات چشمی، کاوش چشمی، میدان بینائی، مهارتهای نوشتاری، افزایش توجه – تمرکز، افزایش خود پنداری، آگاهی از بدن، افزایش دامنه حرکتی، افزایش حمل کاری، کاهش تکانشگری طراحی شده است

علت انجام تمرینات در اتاق با نور کم و حداقل روشنائی این است که با کاهش میزان و شدت نور نقش عوامل تداخل کننده در توجه کاهش یابد. ضمنا استفاده از ابزار های رایانه ای و نور های جذاب موجب افزایش انگیزه کودکان برای انجام دادن تکالیف شده و منجر به ترغیب علاقه مندی کودکان برای انجام فعالیتها و به دنبال آن لفزلیش تخمل کاری آنها میگردد.

اهداف درمانی:

 • محدود کردن حواس کودک
 • افزایش توجه کودک به محرک
 • مشغول کردن انواع حواس و انواع توجه به طور مجزا
 • بهبود و مهارت کاوس چسمی
 • آموزش مفاهیم شناختی اولیه به ویژه با استتفاده از بازی سایه ها

گروه هدف:

 • اختلالات یکپارچگی حسی
 • اختلالات رشدی همانند اختلال اوتیسم و آسپرگر
 • اختلالات یادگیری
 • اختلال توجه – تمرکز و بیش فعالی
 • بد نویسی و دستخط بد و دست ورزی
 • فلج مغزی
 • اختلالات وسواسی
 • اختلالات اضطرابی
فهرست
Call Now Buttonتماس