کاردرمانی در کودکان کم شنوا و کودکان کاشت حلزون شده

آسیب به بخش هایی از عصب حلزونی - دهلیزی نه تنها کوجب کم شنوایی حس عصبی بلکه ممکن است به واسطه آسیب به شاخه دهلیزی این عصب با مشکلات تعادلی نیز همراه باشد . بخش حلزون مسئول شنوایی و بخش دهلیزی مسئول حفظ تعادل در انسان است . و در حقیقت شنیدن یم ویژگی ثانویه است و مسئولیت اصلی ارگان شنوایی حفظ تعادل است و در صورت آسیب به سیستم دهلیزی در افرادی که دچار کم شنوائی حسی - عصبی هستند امکان اختلال تعادل هم وجود دارد.

مرکز روشا جزو اولین مراکز کاردرمانی - گفتاردرمانی به کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده در ایران می باشد .این مرکز با بهره گیری از کارشناسان با تجربه در زمینه کاردرمانی و گفتاردرمانی با سوابق کاری بلند مدت در بخش کاشت حلزون در بیمارستان لقمان حکیم تهران آماده ارائه خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی قبل و بعد از جراحی کاشت حلزون شنوائی می باشد

اهداف درمانی :

  • بهبود مهارتهای دیداری - شنوایی
  • کاهش مشکلات تعادلی درصورت بروز احتمالی بعد از عمل
  • مهارتهای کلامی و ارتباطی
  • افزایش دقت- توجه
  • تمرکز کودک

گروه هدف:

  • کودکان کم شنوا
  • کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی

مقالات مرتبط با کاردرمانی در کودکان کم شنوا و کودکان کاشت حلزون شده :

Call Now Buttonتماس