کاردرمانی ادراکی حرکتی (Perceptual Motor) – یکپارچگی حسی (sensory integration)

کاردرمانی ادراکی حرکتی

کاردرمانی درکی جرکتی یک برنامه هماهنگی حرکتی است که شامل ارتباط تنگاتنگ  ۵ مهارت اصلی در بدن انسان می باشد که این پنج مهارت شامل حرکات تقویتی ، تعادل ، تحرک ، هماهنگی چشم و دست و تعقیب بینائی است متد درکی حرکتی با مشخص کردن رابطه یادگیری بین مغز و بدن با استفاده از ۵ حوزه ذکر شده باعث می شود که مغز برای یادگیری مهیا شود.

همه اطلاعاتی که ما از جهان پیرامون خود دریافت میکنیم به وسیله حواس ما بدست می آید ، یکپارچگی حسی به مراحل ادراک و سازماندهی حواس  توسط سیستمهای حسی اطلاق می شود.

برای این که اطلاعات حسی معنا دار و قابل استفاده باشد باید در سیستم عصبی متمرکز تنظیم و سازماندهی شود.

یکپارچگی حسی یک چهارچوب درمانی در کاردرمانی است که برای ارزیابی و درمان افرادی که دچار اختلال در پردازش حس هستند به کار میرود .

اهداف درمانی:

 • رشد مهارت های حرکتی در کودکان و متعاقبا بهبود اعتماد به نفس
 • تشخیص توانایی های کودکان و افزایش عملکرد آنها
 • بهبود حافظه بینایی و شنوایی
 • افزایش توانایی حل مسئله در کودکان
 • بهبود توانایی اجرای حرکات و اجرای دستورات
 • تقویت و تناسب اندام
 • هماهنگی ۴ اندام
 • هماهنگی چشم و دست ، چشم و پا ، حرکات ضربدری
 • شناخت بدن ، شناخت اندام ها
 • افزایش ادراک و توجه – تمرکز و شناخت کودک

گروه هدف:

 • کودکان خام حرکت یا کلامزی یا دست و پا چلفتی
 • کودکان فلج مغزی در مراحل بهبود انتهایی
 • کودکان با اختلال توجه و تمرکز
 • کودکان دیر آموز و اختلالات یادگیری
 • کودکان طیف اتیسم و آسپرگر
 • کودکان با مشکلات حسی

مقالات مرتبط با کاردرمانی ادراکی حرکتی – یکپارچگی حسی :

فهرست
Call Now Buttonتماس