از چه سنی آموزش مهارت‌های روزمره را به کودکان شروع کنیم؟

مهارت‌های زندگی با افزایش سن و با رشد فرزندتان در او ایجاد می شوند و می توانند به فرزند شما در آینده کمک کنند. مهارت های زندگی درس هایی با ارزش هستند که بچه ها در طول زندگی از آنها استفاده خواهند کرد. اما بیشتر بچه ها تا دبیرستان یاد نمی گیرند که چگونه با شرایط واقعی زندگی کنند. حتما لازم نیست تا زمانی که بچه های شما به سن نوجوانی برسند صبر کنید تا مهارت های زندگی را به آنها بیاموزید.

مهم ترین مهارت های زندگی