تست هوش و مشاوره

تشخیص اختلال دوقطبی

تست هوش

ارزیابی و تعیین میزان هوش(IQ)  کودکان براساس جدیدترین ابزارها و تست های ارزیابی

مشاوره

مشاوره وراهنمایی والدین در خصوص روانشناسی کودک و نحوه برقراری ارتباط با آنان

تست هوش شامل

  • تست های وکسلر
  • تست های گودیناف
  • تست استنفورد بینه

مقالات مرتبط با تست هوش و مشاوره :

فهرست
Call Now Buttonتماس