تست هوش و مشاوره

تشخیص اختلال دوقطبی

تست هوش

ارزیابی و تعیین میزان هوش(IQ)  کودکان براساس جدیدترین ابزارها و تست های ارزیابی

مشاوره

مشاوره وراهنمایی والدین در خصوص روانشناسی کودک و نحوه برقراری ارتباط با آنان

تست هوش شامل

تست های وکسلر

تست های گودیناف

تست استنفورد بینه

مقالات مرتبط با تست هوش و مشاوره :

Call Now Buttonتماس