ماساژ

در این بخش با بهره گیری از تکنیک های تخصصی ماساژ با هدف کاهش حساسیت های بهبود ارتباطات و تعاملات  والد و کودک ، کاهش اضطراب و هراس های دوران کودکی ، افزایش تحمل روانی کودک ، افزایش احساس لذت بخش آرامش و تن آگاهی ، بهبود مهارتهای سیستم لمسی تعادلی استفاده میشود

تکنیکهای ماساژ درمانی عامل موثری در تسریع روند رشد و وزن گیری نوزادان نارس ، تعدیل تونیسیته عضلانی و جلوگیری از دفورمیتی ها در کودکان CP ، کاهش اضطراب و تکانشگری در کودکان بیش فعال و کاهش بیقراری و رفتار کلیشه ای کودکان اتیسم می باشد.

مقالات مرتبط با ماساژ :

فهرست
Call Now Buttonتماس